50plusser.nl_50plusLove.nl_50plusEvenementen.nl_50plusComputerCursus.nl_50plusChat.nl_ Alle websites__Word gratis lid_
_
_


_
Disclaimer

Ondanks de zorg die door 50plusTV.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden gegevens van nieuws, artikelen en overige inhoud besteed wordt, kan 50plusTV.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en 50plusTV.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van 50plusTV.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door 50plusTV.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met 50plusTV.nl. 50plusTV.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan 50plusTV.nl.

Alle informatie binnen de site van 50plusTV.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

50plusTV.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

50plusTV.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de diensten op de website in haar database vast. 50plusTV.nl verzamelt en beheert deze gegevens:

1. Om een melding toe te mailen dat er reacties geplaatst zijn;
2. Om u service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van 50plusTV.nl verlangt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten);
3. Zodat 50plusTV.nl of derden u gerichte aanbiedingen kunnen doen of u kunnen voorzien van voor u interessante (commerciŽle) informatie.
    Hierbij krijgen derde partijen nooit inzage in persoonsgegevens. U kunt maximaal 2 private mailings per maand verwachten.

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy statement.

50plusTV.nl is een particuliere organisatie.

Alle gebruikers van 50plusTV.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

© 2008 50plusTV.nl
Alle rechten voorbehouden


Opgeven
_
Contact
_
Sitemap
_
Disclaimer
_
Privacy
_

_

_
© 2009 50plusTV.nl
Over 50plusTV.nl
_

_
50plusTV filmt 50-plussers in hun dagelijkse bezigheid. Leden van 50plusser.nl kunnen zichzelf opgeven hiervoor maar 50plusTV reist ook dagelijks door het land opzoek naar 50-plussers.
Onderdeel van 50plusser.nl
_

_
50plusTV is onderdeel van 50plusser.nl. Het account van 50plusser.nl geeft dan ook toegang tot diverse websites waaronder 50plusTV. Het Plus lidmaatschap met alle extra mogelijkheden geld ook voor deze diverse websites.
RSS Feed  
_

_